Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rust op dezen de verplichting op bepaalde tijden rekening en verantwoording te doen, op den prefect rust de verplichting die rekening nauwkeurig te onderzoeken, opdat ook onvrijwillige fouten in het geldelijk beheer door goede controle onmiddellijk uit den weg geruimd worden.

4o. Bij plechtigheden van kleeding en professie zal hij den Directeur behulpzaam zijn; wanneer de kleeding of de professie (welke in volle vergadering der leden, in het openbaar moet plaats hebben) om bijzondere redenen somtijds in. stilte geschiedt, is het toch passend, dat tenminste de prefect daarbij tegenwoordig is,

5o. Bij de Hernieuwing der professie zal de prefect in aller naam het formulier der hernieuwing uitspreken; eveneens zal hij, indien de Directeur zelf het niet doet, de jaarlijksche toewijding aan het Heilig Hart in aller naam verrichten.

60. Wanneer de Tertiarissen gezamenlijk aan eene processie, eene begrafenis enz. deelnemen, zal de prefect voor de goede regeling

Sluiten