Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het maandschrift Sint Franciscus en van DeTertiaris, waarvan alle exemplaren in één pakket aan zijn adres zullen verzonden worden;

b) zoodra hij de maandschriften ontvangen heeft, deelt hij ze in partijen en geeft deze aan de propagandisten (zelatricen) ter verspreiding; ook is het raadzaam hun ten minste nu en dan eenige losse nummers mede te geven om ze bij niet-geabonneerden gratis te verspreiden. De propagandisten of zelatricen zullen ook eene lijst hebben van de abonné's hunner wijk, welke lijst zij, na hun werk verricht te hebben, bij den assistent (assistente) zullen terugbrengen;

c) hij zorge ook dat de abonnementsgelden voor Sint Franciscus en De Tertiaris vóór Mei worden opgehaald en aan de Administratie „S int Franciscus" Minderbroeders, Woerden, opgezonden; andere lectuur, welke zij verspreiden en die niet gratis gegeven wordt, moeten zij contant laten betalen;

d) hij zal nauwkeurig aanteekenen, wie

Sluiten