Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de abonnementsgelden enz. betaald hebben en het ontvangen geld zoo spoedig mogelijk bezorgen bij den penningmeester.

§ 3. De secretaris (secretaresse).

lo. Na afloop der plechtigheid van kleeding en professie moet de inschrijving in het Register der Vereeniging geschieden. De inschrijving is noodzakelijk, opdat de betrokkenen geldig lid der vereeniging zijn. Men noteer e: naam, voornaam, woonplaats en de datums van geboorte, inkleeding en professie. Deze inschrijving moet bevestigd worden door de handteekening van den priester die de plechtigheid verrichtte. De Directeur kan deze inschrijving opdragen aan den secretaris, die haar dan nauwkeurig behoort te doen,

Behalve het eigenlijk Register der Vereeniging, dat bij den Directeur berust, houde het Bestuur nauwkeurige ledenlijsten. De zorg hiervoor worde den secretaris opgedragen. Het z.g. kaarten-systeem verdient aanbeveling.

Sluiten