Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f. Uitgaven voor tijdschriften en andere boeken ten gebruike van den Directeur.*)

g. Bijdrage voor het Secretariaat der Derde Orde te Weert.**)

h. Onkosten voor werken van godsdienstijver of barmhartigheid, met duidelijke omschrijving van iedere post.

i. Huur, belasting, premie voor brandassurantie, enz. van de roerende en onroerende goederen, welke de Vereeniging in eigendom of in gebruik heeft.

k. Intrest voor geleende gelden. 1. Correspondentiekosten. m. Andere uitgaven. 5o. Ook zal de penningmeester zorgen, dat

*) Deze blijven eigendom der Vereeniging, opdat zij ook ten gerieve van opvolgende Directeurs dienen; daarom zal dit in die boeken zelf aangeteekend, of zal het stempel der Vereeniging daarin gedrukt worden.

**) Vergelijk Statuten der Federatie § 7, n. la en c. Elke vereeniging stort jaarlijks minstens ƒ2.50 in de Bondskas, terwijl ook andere vrijwillige bijdragen zeer welkom zijn.

Sluiten