Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV. Bestuursvergaderingen.

1. Overeenkomstig het „Ceremonieel der Derde Orde van dein H, Franciscus, goedgekeurd door de H. Congregatie der Ke r k g eb ruike n> 18 Juni 1 88 3", moet iedere maand de bestuursvergadering gehouden worden. Het is raadzaam in het Huishoudelijk Regie ment dag en uur vast te stellen, waarop deze maandelijksche bestuursvergadering geregeld kan plaats hebben. Bovendien kan de Directeur de bestuursleden te zamen roepen, zoo dikwijls hij het noodig mocht oordeelen.

2. Voorzitter in de bestuursvergaderingen is, de Directeur der Vereeniging. Wanneer de Directeur verhinderd is de bestuursvergadering le leiden, kan hij den prefect en na dezen den onderprefect daartoe machtigen; de besluiten dier vergadering behoeven echter de goedkeuring van den Directeur.

3. In de bestuursvergaderingen wordt be-

Sluiten