Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadslaagd over de belangen der Vereeniging en hetgeen rechtstreeks of zijdelings betrekking heeft op de Derde Orde, terwijl alle andere onderwerpen buiten bespreking blijven.

4. Gewichtige en buitengewone zaken of ondernemingen moeten niet in dezelfde vergadering voorgesteld en beslist worden, Doch men zal eerst over de zaak beraadslagen en ze verder ter overweging aanhouden tot een volgende vergadering, om ze dan nog eens te bespreken en zoo mogelijk tot beslissing te komen.

5. De bestuursleden moeten bij alle beraadslagingen met bescheidenheid maar ook vrijmoedig hunne meening te kennen geven en openhartig zeggen, wat zij tegen een of ander voorstel hebben in te brengen. Zij zouden waarlijk de goede zaak een geringen dienst bewijzen, wanneer zij altijd alles, wat voorgesteld wordt, ook zelfs tegen hun gevoelen in, maar volmondig goedkeurden.

6. Wanneer uit de beraadslagingen blijkt, dat de gevoelens over eene te nemen beslissing verschillen, kan men overgaan tot stem-

Sluiten