Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming, waarbij de minderheid zich onderwerpt aan de beslissing der meerderheid. Bij staking van stemmen komt de beslissing toe aan den Directeur, die als Voorzitter meestemt. In beslissingen over geldelijke zaken bepaalt de Directeur zich tot aanbeveling en toezicht en bij staking van stemmen geldt het voorstel dan als verworpen, tenzij het bestuur de beslissing overlaat aan den Directeur.*)

7. Eindelijk worde nog in herinnering gebracht, dat de bestuursleden over alles, wat in de vergaderingen besproken wordt tot het strengste stilzwijgen verplicht zijn.

8. Om de zaken in de bestuursvergaderingen ordelijk te behandelen, is het aan te raden zich te houden aan eene Agenda of lijst van werkzaamheden, zooals wij hier laten

*) Zie Verslag van het 3e Congres van Directeurs der Derde Orde, gehouden in het Minderbroedersklooster te Wychen, bladz. 18: „Referaat van P. Paulus Stein." Vgl. ook Maandblad voor Directeuren der Derde Orde, 3e Jaargang, bladz. 46: „Beschikking over tijdelijke zaken."

Sluiten