Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid en eerbaarheid in de kleederdracht;

g) het deelnemen aan gevaarlijke en loszinnige vermaken;

h) het overtreden der matigheid vooral in het gebruik van drank;

i) het lezen van gevaarlijke kranten en boeken;

k) het veroorzaken van twist en tweedracht; 1) het spreken van lichtzinnige en onkuische taal.

IV. Beraadslagingen.

a. Over de postulanten; namelijk wie of wat zij zijn, hoedanig hun gedrag is, of zij tot de kleeding kunnen toegelaten worden.

b. Over de onderhouding van den Regel; namelijk welke middelen kunnen aangewend worden om de leden tot volmaakter onderhouding van een of ander voorschrift te brengen of om ze daarin behulpzaam te zijn.

Hierbij kan men tevens beraadslagen over het aanvragen der visitatie, het houden van een triduüm, alsook of verandering moet gebracht worden in de bestaande plechtigheden

Sluiten