Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

I. GEBEDEN BIJ DE BESTUURSVERGADERINGEN.

Bij het begin der vergadering.

Kom, Heilige Geest, vervul de harten uwer geloovigen, en ontsteek in hen het vuur uwer liefde.

Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht, heilige Moeder Gods; verstoot onze gebeden niet in onze noodwendigheden maar verlos ons altijd van alle gevaren, o roemrijke en gezegende Maagd.

Zie, o zalige Vader Franciscus, van uit de verheven woonplaats der hemelen neder, en spreek ten beste voor uw volk, dat volk, hetwelk gij uitgekozen hebt, om onder uwe oogen ten allen tijde den Heer te dienen.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, ontferm U onzer.

Heer, ontferm U onzer.

Sluiten