Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Vader, (i n s t i 11 e). V. En leid ons niet in bekoring. R. Maar verlos ons van den kwade. V. Gedenk uwe vergadering. R. Die gij bezeten hebt van het begin. V. Heer, verhoor mijn gebed. R. En mijn geroep kome tot U. V. De Heer zij met u. R. En met uwen geest.

LAAT ONS BIDDEN. Wij bidden U, Heer, bestraal onze harten met het licht uwer klaarheid, opdat wij mogen kennen wat wij moeten doen, en mogen doen wat rechtvaardig is. Door Christus onzen Heer. R. Amen.

Bij het einde der vergadering. Heer, ontferm U onzer. Christus, ontferm U onzer. Heer, ontferm U onzer. Onze Vader, (in stilte). V. En leid ons niet in bekoring. R. Maar verlos ons van den kwade.

Sluiten