Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Gedenk uwe vergadering.

R. Die gij bezeten hebt van het begin.

V. Heer, verhoor mijn gebed.

R. En mijn geroep kome tot U.

V. De Heer zij met u.

R. En met uwen geest.

LAAT ONS BIDDEN.

Wij bidden U, Heer, verleen ons de hulp uwer genade, opdat hetgeen wij door uwe verlichting als onzen plicht kennen, wij door uwen bijstand mogen vervullen.

God, zonder wien niets krachtig, niets heilig is, vermeerder over ons uwe barmhartigheid, opdat wij, onder uwe bestiering en leiding, zulk gebruik maken van de tijdelijke goederen, dat wij de eeuwige niet verliezen. Door Christus onzen Heer. R. Amen.

Wij bedanken U, almachtige God, voor al uwe weldaden. Die leeft en heerscht in de eeuwen der eeuwen. R. Amen. V. Zegenen wij den Heer. R. Gode zij dank.

V. En dat de zielen der geloovigen doorGods barmhartigheid rnsten in vrede. R. Amen.

Sluiten