Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geef dat wij door U den Vader kennen; Door U ook kennen den Zoon; En in U, beider Geest, Ten allen tijde gelooven.

Glorie zij aan God den Vader, En aan den Zoon, die van de dooden Is opgestaan, en aan den Vertrooster, Door de eeuwen der eeuwen. Amen.

V. Zend uwen Geest uit, en zij worden geschapen.

R. En gij vernieuwt het aanschijn der aarde.

LAAT ONS BIDDEN.

God, die de harten der geloovigen door de verlichting van den Heiligen Geest hebt onderwezen: geef ons in denzelfden Geest de ware wijsheid te.bezitten en ons altijd over zijne vertroosting te verblijden. Door Christus onzen Heer. R. Amen.

Sluiten