Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons, gelijk wij gehoopt hebben op U.

Op U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden. V. Bevestig het, o God, wat gij in ons gewrocht hebt.

R.Vanwege uwen heiligen tempel, die te Jeruzalem is.

V. Bid voor ons, heilige Moeder Gods.

R. Opdat wij de beloften van Christus

waardig worden.

V. Gij hebt, o Heer, uwen dienaar Franciscus geteekend.

R. Met de teekenen onzer verlossing. V. Heer, verhoor mijn gebed. R. En mijn geroep kome tot U. V. De Heer zij met u. R. En met uwen geest.

LAAT ONS BIDDEN. God, wiens barmhartigheden zonder tal zijn en wiens goedheid een onuitputbare schat is, wij brengen dank aan uwe goedertieren Majesteit voor de verleende weldaden, terwijl wij uwe goedheid voortdurend smeeken, dat gij, die aan de biddenden geeft, hetgeen zij U vragen, hen nimmer verlaat, maar hen tot de

Sluiten