Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teleurstelling schijnt verloren; als gij nog moet leeren, hoe Jezus en Maria te beminnen en te dienen, gelijk het betaamt, dan is Jozef het Hoofd van het gezin, de Man van Maria, de Voedstervader van Jezus, uw voorbeeld, uw leeraar en uw vader.

Waarlijk, de H. Jozef is in alle opzichten de Vriend des Volks.

Doch nog eens luidt de vraag: Wie is de H. Jozef?

Hij is de aangenomen vader van den Godmensen. H. Lukas.

Hij is de meest getrouwe medehelper in de Menschwording. H. Bernardus.

Hij is iemand, wiens ambt tot de hypostatische vereeniging behoort. Suarez.

Hij is de Heer en meester van de H. Familie. H. Bernardinus.

Hij is de eenige, waardig bevonden onder de menschen, om de Bruidegom van Maria te zijn. H. Gregorius.

Hij is de Vertrooster van Maria in hare zorgen en beproevingen. H. Bernardus.

Hij is de Redder van het leven van het Kindje Jezus. H. Mattheus.

Hij is de Redder der eer van Maria: H. Hieronymus.

Hij is de Man, die dertig jaren met Jezus en Maria leefde.

Hij is de man, meer bemind door Jezus en Maria, dan ieder ander schepsel. H. Isidorus.

Sluiten