Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij is de derde persoon der heilige drievuldigheid op aarde. Gerson.

Hij is het beeld en voorbeeld van apostolische mannen. H. Hilarius.

Hij is meer een engel dan een man in zijn gedrag, a Lapide.

Hij is het voorbeeld van priesters en oversten. Alb. Magnus.

Hij is de leeraar des gebeds en van het inwendig leven. H. Theresia.

Hij is de behoeder der zuiverheid en de eer der Maagdelijkheid. H. Augustinus.

Hij is het die vooraan gaat in de lange rij der beproefden. Avila.

Hij is de patroon van den huwelijken staat. Paul. de Pal. -

Hij is de zaakwaarnemer van Gods Kerk. Off. St. Jos.

Hij is de patroon van eenen zaligen dood. H. Alphonsus.

Hij is de Patroon der Katholieke Kerk. Besluit S. C. R.

Wie is de H. Jozef?

De H. Theresia zal het ons zeggen, luister naar hare woorden; zij spreekt volgens haar eigen ervaring.

„Tot mijn Patroon en Heer nam ik den glorierijken H. Jozef, en beval hem mij zelve dringend aan.

Ik zag duidelijk in, dat deze mijn Vader en Heer mij uit deze en andere moeilijkheden

Sluiten