Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedachten en voorbeelden voor eiken dag der maand.

EERSTE DAG.

„De eerbiedwaardige Bisschoppen der geheele Katholieke wereld smeekten den H. Vader nederig in hun eigen naam en dien hunner kudden, zich te gewaardigen, den H. Jozef tot Patroon der Katholieke Kerk te verklaren. De Bisschoppen in het Algemeen Vatikaansch Concilie hernieuwden deze smeekingen met verhoogden aandrang Daarom heeftde H.Vader

hem tot Patroon der Katholieke Kerk uitgeroepen." (Congr. der Riten 8 Dec. 1870).

Voorbeeld. — De Katholieken van Engeland hebben steeds eene groote godsvrucht tot den H. Jozef getoond. Gedurende het Vatikaansch Concilie werd van Engeland uit een smeekschrift gezonden naar den H. Stoel, onderteekend door ongeveer 200.000 personen, met de bede, dat de Behoeder van Jezus en Maria op een plechtige wijze, tot Patroon der geheele Kerk mocht verklaard worden. Ook de Katholieken van Nederland zijn steeds groote vereerders van den H. Jozef geweest, getuige de talrijke kerken en kapellen, te zijner eer opgericht, getuige ook de menigvuldige broederschappen en vereenigingen, onder zijne machtige hoede en voorbede gesteld.

Sluiten