Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE DAG.

De H. Theresia zegt in hare levensbeschrijving: „Ik wenschte, dat ik eenieder kon overreden, godsvrucht jegens den H. Jozef te hebben, wegens de groote ondervinding die ik heb aangaande de gunsten, welke hij voor ons van God verkrijgt. Nooit heb ik iemand gekend, die inderdaad godvruchtig was jegens hem, en hem op bijzondere wijze diende, die niet grooten voortgang maakte op den weg der deugd, want hij helpt op een wondervolle wijze de zielen, die aan hem zich aanbevelen." (Leven v. d. H. Theresia, Hfdst. VI.)

Voorbeeld. — De H. Theresia schreef aangaande haar zelve: „Reeds vele jaren heb ik steeds op zijnen feestdag iets gevraagd, en mijn gebed wordt altijd verhoord, en als ik iets vroeg, wat mij minder voordeelig was, regelde de H. Jozef het tot mijn grooter heil. Was ik een schrijfster van gezag, gaarne zou ik in bijzonderheden de gunsten vermelden, welke deze glorierijke Heilige, niet alleen aan mij, maar ook aan andere personen heeft bewezen".

DERDE DAG.

De H. Jozef heeft de grootste machten voor de zaligheid der zielen. Hij, die eene ware godsvrucht tot den H. Jozef bezit, verzekert daardoor zijne zaligheid. De H. Kerk zingt, in

Sluiten