Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle Heiligen in genade en zaligheid overtreft, niet voorbarig of onwaarschijnlijk is, doch integendeel godvruchtig. De bediening van den H. Jozef is meer volmaakt in haar soort, dan die van het apostolaat, omdat zij tot de orde van de hypostatische vereeniging behoort". (Suarez p. 3 q. 29, sect. 8.) Hoe machtig moet hij zijn, om ons in alle moeilijkheden te helpen!

Voorbeeld. — De H. Johanna Francisca van Chantal was gewoon een klein prentje van de H. Familie op hare borst te dragen, en, wanneer zij zich in moeilijkheden bevond, was zij gewoon, het tegen haar hart te drukken.

„Het is goed," placht zij te zeggen, „onze vrienden bij ons te dragen". Zij zag niet gaarne de drie personen der „drievuldigheid op aarde" gescheiden. Het was haar innig vermaak, de drie personen op één prentje gedrukt te zien: wanneer er slechts het afbeeldsel van één gedrukt was, dan wenschte zij de twee andere er bij te voegen.

VIJFDE DAG.

„Het hart van St. Jozef was vervuld van een buitengewonen eerbied voor het Kindje Jezus. De Moeder legde Het in de kribbe; Jozef, over Hem heengebogen, was in godvruchtige beschouwing verzonken, zijn hart was vol vreugde bij Zijne geboorte, doch hij durfde het Heilig Kind niet aanraken." (St.Joannes Chrysostomus)

Sluiten