Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peld moesten worden, den H. Jozef, het Kindje Jezus op zijn armen dragende.

ACHTSTE DAG.

De H. Jozef is de patroon en het voorbeeld van apostolische mannen. Hij geleidde het Kind en Zijne Moeder door de wereld, en werd van plaats tot plaats gedreven, terwijl een Engel hem altijd bestuurde.

„Zijn leven was zinnebeeldig. Hij was gelijk de Apostelen (Apostolorum habet speciem) aan wier zorgen Christus was toevertrouwd, om over de wereld gedragen te worden". (H. Hilarius in Mattheus Hfdst. II.) O priesters van God, volgt den H. Jozef na!

Voorbeeld. — De H. Vincentius van Paula was gewoon, zijnen priesters den H. Jozef als voorbeeld te stellen. Hij maakte hem tot patroon van zijne Seminariën. Hij eischte dat al zijne missionarissen zich zelve en hunnen arbeid onder de bescherming van den H. Jozef zouden stellen en zoowel de godsvrucht tot hem als die tot de H. Maagd, zouden verspreiden.

NEGENDE DAG.

Wij moeten allen sterven. Laten wij ons herinneren, dat de H. Jozef de patroon is van een zaligen dood. „Wij moeten godvruchtig gelooven, dat zijne heilige Bruid en haar welbeminde Zoon bij den dood van den H. Jozef

Sluiten