Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was." (H. Augustinus, de Consens, Evang. 1. 2. Hfst. I). Vraag hem, een vader voor u te zijn.

Voorbeeld. — De H. Theresia placht altijd van den H. Jozef, als van haren vader, te spreken. Hij waakte over haar in ziekte, en toen zij verlamd was, en de geneesheeren, gedurende drie en een half jaar, alles hadden beproefd, om haar te genezen, verscheen haar de H. Jozef, en genas haar, Hij waakte over al haar tijdelijke belangen, en vond geld voor haar, wanneer niemand anders het kon vinden. Hij waakte over haar geestelijk leven, en leerde

haar bidden.

Vele anderen hebben den H. Jozef eveneens als hunnen Vader beschouwd.

Waarom zoudt gij niet hetzelfde doen?

ELFDE DAG. „Als de vorsten der aarde de grootste zorg besteden in het kiezen van een opvoeder voor hunnen zoon, alle moeite aanwendend, ten einde den meest bekwamen te vinden; denkt gij dan, dat God, in wiens handen de vorming van alle menschen is, niet van al zijne schepselen den man koos, die het meest geschikt was, de bewaarder van zijn eeuwigen Zoon, den Heer van hemel en aarde, te zijn?! (H. Franciscus van Sales, Verhandeling XIX).

Voorbeeld. — De H.'Franciscus van Sales was vol liefde tot den grooten Aartsvader,

Sluiten