Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

macht en bescherming, de meeste genaden ontvangen. Laten wij genaden van hem afsmeeken, want het is zeker, dat hij ze voor ons zal verkrijgen, indien het voordeelig is voor onze zielen. (St. Alphonsus).

Voorbeeld. — De H. Theresia is een volmaakt voorbeeld van godsvrucht tot den H. Jozef. In hare levensbeschrijving zegt zij: „Ik herinner mij niet, ooit iets aan hem gevraagd te hebben, zonder het verkregen te hebben! Het is wonderbaar, het getal der genaden, welke God mij door bemiddeling van dezen Heilige heeft geschonken, en de gevaren, waaruit hij mij gered heeft, — gevaren naar ziel en lichaam".

VIJFTIENDE DAG.

Dankbaarheid en liefde jegens Jezus en Maria, maken het ons ten plicht, den H. Jozef lief te hebben. „Ik weet niet, hoe iemand aan de Koningin der Engelen kan denken, gedurende den tijd, dat zij te zorgen had voor het Kindje Jezus, zonder den H. Jozef te bedanken voor de hulp, waarmede hij de Moeder en het Kind gedurende dien tijd bijstond".(H.Theresia, leven Hst. VI),

Voorbeeld. — De eerste vereerders van den H. Jozef, zegt Gerson, waren Jezus en Maria. Zij moesten van hem voedsel, kleeding, beschutting en bescherming ontvangen. Jozef

Sluiten