Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zij bewees aan haar heiligen Bruidegom, en dat zij zou verkrijgen, wat zij voor de behoefte van haar klooster zou vragen.

ZEVENTIENDE DAG.

De genade, die alle genaden overtreft, is de liefde Gods. Nu, de H. Alphonsus, die groote leeraar der H. Kerk, zegt: „Houdt dit voor zeker, dat de meest bijzondere genade, welke de H. Jozef voor zijne beschermelingen verkrijgt, is eene teedere liefde tot het Menschgeworden Woord, door de teedere liefde, welke de heilige zelf Hem in deze wereld toedroeg." (Preek over den H. Jozef).

Voorbeeld. — De H. Jozef is na Maria, het meest volmaakte voorbeeld van liefde tot Jezus. Het gebod des Engels: „Neem het Kind en Zijne Moeder", was op eene meer volmaakte wijze vervuld in het hart van Jozef, dan in eenig ander schepsel. Nooit waren zij uit zijn geest en zijn hart. Hij was geheel verdiept in hunne liefde en beschouwing.

De H. Franciscus van Sales en andere geleerde schrijvers houden het ervoor, dat de scheiding van ziel en lichaam, bij den dood van den H. Jozef, werd veroorzaakt door een akte van de zoetste liefde,

ACHTTIENDE DAG. „Welk een geluk voor den H. Jozef, roept

Sluiten