Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de H. Bernardus uit, niet alleen Jezus Christus te zien, doch Hem tevens te hooren, op zijne armen te dragen, Hem van plaats tot plaats te leiden, Hem te omhelzen en te liefkoozen, te voeden en te kleeden en ingewijd te zijn in alle groote geheimen, die verborgen waren voor de grooten dezer wereld!" (Super Missüs). In de kleinste bijzonderheden dacht Jozef aan Jezus.

Voorbeeld. — St. Jozefs arme mantel werd dikwijls gebruikt, om het Goddelijk Kindje tegen de koude te beschutten, nu in de kribbe, dan op den weg, en somtijds droeg de H. Jozef den kleinen Jezus onder zijnen mantel. Gij kunt dit voorbeeld navolgen, door een of ander uwer kleedingstukken weg te schenken aan de armen, en door Jezus met eenen zinnebeeldigen mantel, vervaardigd van liefde en andere deugden, te bedekken.

NEGENTIENDE DAG.

„O verbazende verheffing, o onvergelijkelijke waardigheid, dat de Moeder van God, de Koningin des Hemels u haar Heer zal noemen, dat God, zelf mensch-geworden, u Vader zal noemen en aan uwe bevelen gehoorzamen.

O glorierijke drievuldigheid op aarde, Jezus, Maria, Jozef, hoe dierbaar zijt Gij aan de glorierijke Drievuldigheid in den

Sluiten