Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENENTWINTIGSTE DAG.

Terwijl de H. Jozef ter zijde van Simeon stond, hoorde en verstond hij de verschrikkelijke woorden der profetie: ,,Dit Kind zal tot een teeken zijn, dat zal worden tegengesproken en het hart van Zijne Moeder zal met een zwaard van droefheid worden doorstoken." Hij overwoog deze woorden gedurende geheel zijn leven, en leed eene dubbele smart door zijne omuitsprekelijk-teedere liefde voor Jezus en Maria.

De H. Jozef is verheugd, wanneer wij zijne smarten, zoowel als zijne vreugde eeren.

Voorbeeld. — Een schip, met een groot aantal passagiers aan boord, leed schipbreuk nabij de kust van Nederland. Twee Paters Franciskanen, die zich. gedurende twee dagen aan eene plank hadden vastgehouden, werden gered door een man met een eerbiedwaardig voorkomen, die hen op een wondervolle wijze op het strand bracht. Op hunne vraag, wie hij was, antwoordde hij: „Ik ben Jozef, en ik verlang van u, dat gij mijne zeven smarten en zeven vreugde vereert." Dit was de oorsprong van de devotie tot de Zeven Smarten en Vreugden van den H. Jozef, welke devotie met aflaten is verrijkt.

ACHTENTWINTIGSTE DAG. „Jozef was de geheimzinnige sluier, die de

Sluiten