Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschwording toevertrouwde." (Bossuet, De St. Joseph.) O, dat ik toch van u mocht leeren, getrouwheid aan de genaden, die God mij aanbiedt voor mijne heiligmaking en zaligheid !

Voorbeeld. — De H. Franciscus van Borgia zeide, dat wij ernstig behooren te onderzoeken het leven van den H. Jozef en dat wij daarin een volmaakt voorbeeld van gehoorzaamheid aan, de heilige ingevingen zullen vinden, waarmede God onze ziel dagelijks bezoekt.

DERTIGSTE DAG.

„Wegens de groote waardigheid en rang, door God den H. Jozef geschonken, houdt de H. Kerk hem in de grootste eer en lof, na de H. Maagd en richt zij hare gebeden tot hem in hare noodwendigheden." Decreet 8 Dec, 1870.

Voorbeeld. — Vele pausen hebben eene bijzondere godsvrucht jegens den H. Jozef gehad. Innocentius XI stelde hem tot patroon aan over de Missiën der Jezuïeten in China. Clemens X stelde te zijner eer den schoonen lofzang „Te Joseph" op. Clemens XI veranderde zijn officie. Benedictus XIII voegde zijn naam in de Litanie. Benedictus XIV stelde het Beschermfeest in. Pius IX verklaarde Hem tot Patroon der Katholieke Kerk en Leo XIII had de grootste gods-

Sluiten