Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een heiligen dood, gelijk aan uwen dood, in tegenwoordigheid van Jezus en Maria. Onze Vader. — Wees gegroet. — Glorie.

II. O glorierijke H. Jozef, overgelukkige Patriarch, uitverkoren tot de bediening van Voedstervader van het menschgeworden Woord, de smart, die gij hebt gevoeld, toen gij het goddelijk Kind Jezus iitis zoo groote armoede zaagt geboren worden, verkeerde plotseling in hemelsche blijdschap, toen gij het Engelenkoor hoordet, en de glorie aanschouwdet van dien zoo heerlijk schitterenden nacht.

Door deze uwe smart en vreugde smeek ik u, voor ons te verkrijgen, dat wij, na de reis van dit leven mogen opgaan, om het loflied der Engelen te hooren en den glans der hemelsche glorie te genieten. Onze Vader. - Wees gegroet. — Glorie.

III. O glorierijke H. Jozef, allergehoorzaamste Uitvoerder van Gods wetten/, het overkostbaar Bloed, dat het goddelijk Kind, onze Verlosser, in zijne Besnijdenis vergoot, doorwondde uw hart, maar door den Naam Jezus werd het wederom met leven en blijdschap vervuld.

Door deze uwe smart en vreugde, verwerf ons, dat wij, na elke ondeugd in ons leven te hebben uitgeroeid, met den zoeten Naam Jezus in het hart en op de lippen, vol blijdschap mogen sterven.

Onze Vader. — Wees gegroet. — Glorie.

Sluiten