Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart omverwerpen, en, geheel gewijd aan den dienst van Jezus en Maria, voor Hen alleen leven en een heiligen dood sterven. Onze Vader. - Wees gegroet. — Glorie.

VI. O glorierijke H. Jozef, Engel der aarde, die vol heilige bewondering aanschouwdet, hoe de Koning des hemels aan uwe wenken gehoorzaamde, uwe blijdschap, Hem uit Egypte te mogen leiden werd verstoord door de vrees voor Archelaüs; maar, door een Engel gerustgesteld, hebt gij u vol vreugde met Jezus en Maria wederom te Nazaretb gevestigd.

Door deze uwe smart en vreugde, verkrijg voor ons, dat wij alle schadelijke vrees uit ons hart verdrijven, den vrede van een goed geweten smaken, gerust leven in het gezelschap van Jezus en Maria, om ook in hun gezelschap te sterven.

Onze Vader. Wees gegroet. — Glorie.

VII. O glorierijke H. Jozef, Toonbeeld aller heiligheid, toen gij buiten uwe schuld het Kind Jezus hadt verloren, hebt Gij het drie dagen lang in de grootste smart gezocht, totdat gij de hoogste vreugde mocht smaken, van Jezus, uw Leven, in den Tempel onder de leeraars weder te vinden.

Door deze uwe smart en vreugde smeeken wij u, met het hart op onze lippen, om uwe tusschenkomst, dat het ongeluk ons toch nooit treffe, van Jezus door zware zonden te ver-

Sluiten