Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liezen; en, mocht dit helaas! ooit gebeuren, dat wij Hem dan onvermoeid door onze droefheid terugzoeken, zoolang tot wij Hem gunstig gestemd terugvinden, voornamelijk in ons stervensuur, om dan ten hemel in te gaan, waar wij Hem zullen mogen genieten en met u in eeuwigheid zijne goddelijke barmhartigheid verheerlijken.

Onze Vader. — Wees gegroet. — Glorie.

Ant. Jezus zelf was, toen Hij aanving, ongeveer dertig jaar, en werd gehouden voor den Zoon van Jozef.

V. Bid voor ons H. Jozef.

R. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laten wij bidden.

O God, die in uwe onuitsprekelijke Voorzienigheid, den H. Jozef hebt willen kiezen tot bruidegom uwer allerheiligste Moeder, geef, bidden wij, dat wij hem, dien wij als onzen Beschermer vereeren op aarde, als onzen Bemiddelaar mogen vinden in den hemel. Gij, die leeft en heerscht in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Afl. 100 d. éénmaal daags; 300 d. op eiken Woensdag van het jaar en op eiken dag der novenen vóór 19 Maart en vóór het Beschermfeest (3e Zondag na Paschen).

Vollen afl. 19 Maart en Beschermfeest (voorw. Biecht en Communie).

Vollen afl. eens per maand, dag naar verkiezing, voor hen, die gedurende een maand alle dagen deze oefening bidden. (Pius VII, 9 Dec. 1819.)

Sluiten