Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litanie van den H. Jozef.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, ontferm U onzer.

Heer, ontferm U onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, Hemelsche Vader, ontferm U onzer.

God, Zoon, Verlosser der wereld, ontf. U onzer.

God, Heilige Geest, ontferm U onzer.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontf. U onzer.

Heilige Maria,'bid voor ons.

Heilige Jozef,

Beroemde afstammeling van David,

Licht der Patriarchen,

Bruidegom van Gods Moeder,

Kuische bewaarder der Maagd,

Voedstervader van Gods Zoon,

Vurige verdediger van Christus, cr

Hoofd van het verheven Huisgezin, °*

Zeer rechtvaardige Jozef, • §

Zeer zuivere Jozef, 2

Zeer voorzichtige Jozef, o

Zeer sterke Jozef, 5

Zeer gehoorzame Jozef,

Zeer trouwe Jozef,

Spiegel van geduld,

Minnaar der armoede,

Toonbeeld der werklieden,

Sieraad van het huiselijk leven,

Bewaarder der maagden,

Sluiten