Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krachtig gebed om de zuiverheid te bekomen.

O roemrijke H. Jozef, vader en beschermer der maagden, getrouwe bewaarder, aan wien God Jezus, de onschuld zelf, en Maria, de Maagd der maagden, toevertrouwde, ik smeek en bezweer U om dat dubbele onderpand, U zoo dierbaar, maak dat ik vrij van alle smet, met eenen onbevlekten geest, een zuiver hart en een rein lichaam, Jezus en Maria immer in een volmaakte zuiverheid diene. Amen.

(100 dagen aflaat, eens per dag) verleend 4 Februari 1877.

Sluiten