Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"^TTie zijn geloof heden ten dage behouden wil, zij vooral voorzichtig in zijn omgang met hen, die heeten het Geloof te hebben behouden.

Van alles wordt tegenwoordig vergood: denkbeelden, leuzen, kunst, kunstenaars, oudheden, wijsgeeren, kinderen, ja soms ook nog dominees. Maar voor Chris* tus*vergoding is men vuurbang: dat is orthodox!

Sluiten