Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T_Tet Ideaal is de immer bran* dende altaarlamp in 't heilig* dom onzer ziel. Wij mogen haar staag laten uitgaan — een ge* heimzinnige hand ontsteekt haar weer, en bij dat licht moeten wij telkens het crucifix aanschouwen, waarvoor onze knie zoo zeldzaam buigen wil.

Gods roeping komt dagelijks tot ons, maar wij spreken er enkel van als zij ons aanstaat.

Sluiten