Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Coms als mijn ziel rust, licht mij geen schelle vreugde, steekt mij geen felle pijn, kwelt mij geen ergernis, schep ik geen satanischen lust in scherts en ! sarkasme, sta ik niet wanhopig verbaasd tegenover den grooten Schijn, die vragen doet of het de moeite waard is te zinnen over 's Levens bedoelen. Zacht medelijden met alles en allen, daalt dan in mij neer; ook met mij zeiven, of ik een ander ware. Is dat dan de groote goddelijke

Sluiten