Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genade, waarvan de wereld leeft, die zich door mij manifesteert — ondanks mij zelf? Immers, in die oogenblikken voel ik mij zeer klein en teeder gezind, zonder verwaande neerbuiging.

Idealisme is dan alleen van waarde en blijvend, wanneer het de werkelijkheid kloek aanvaardt.

God heeft door revoluties groote dingen gewrocht: in de wereld en in 't menschenhart.

Sluiten