Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAikwijls houdt God zich ver* borgen. Hij leeft meermalen met Zijn geest in hen, die zich van Zijn bestaan niet bewust zijn.

Wees niet verwonderd, wan* neer de akker, waarvan uw ziel leven moet, vaak zoo geestelijk onvruchtbaar is. God gaf zonne* schijn en regen — hebt gij gezaaid ?

De geloovige is als de blinde in eigen huis. Op gevoel en ervaring af vindt hij den weg.

Sluiten