Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XTiets is verlammender voor een godsdienstig mensch dan te leven in een kring die voor den godsdienst niets voelt. Maar eer hij er zich over beklaagt, onderzoeke hij in hoever het zijn eigen schuld is.

Tevredenheid zal nooit zelf» genoegzaam en daardoor onuit* staanbaar worden, zoo zij wortelt in een zielevrede, welke uit God geboren, zich steeds dankbaar en nederig betoont.

Sluiten