Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TT et is gevaarüjk, laagstaande * naturen een taak op te dragen, die nauwgezetheid, eer* lijkheid en ernstig verantwoor* delijkheidsbesef eischt. Dubbel gevaarlijk, als ze er voor worden betaald. Ze zijn dan vaak gelijk de honden, die, met den be* lastingpenning van hun meester om, het pad opgaan, naar geen fluiten hooren en alleen aan huis dénken, wanneer hun maag jeuken gaat.

Sluiten