Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TVTanneer een dominee trouw catechiseert, zeggen zijn fa* milie en vrienden dikwijls tegen hem: „Kun je nu dezen éénen keer niet eens vrij geven?" En als een andere dominee telkens „dien éénen keer" vrijgeeft, luidt hun vonnis over hem: „ongere* geld catechiseeren als hij doet!"

De wereld koestert wel eens hooger neigingen dan tot haar wezen behooren, omdat haar ijdelheid ze behoeft ter dekking van eigen onbeduidend«zijn.

Sluiten