Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAVE.

INLEIDING.

Bladz.

§ 1. Instelling en samenstelling der Commissie i

§ 2. Aanleiding tot de instelling der Commissie 1

§ 3. Opvatting der Commissie omtrent den omvang van hare taak 3

§ 4. Werkwijze der Commissie o

OVERZICHT DER BESTAANDE WETGEVING.

§ 5. Houding van de Overheid in het algemeen tegenover het alcoholvraagstuk 4

§ 6. Houding van de Overheid h. t. L tegenover het alcoholvraagstuk 4

OVERZICHT DER BESPREKINGEN.

§ 7. Over de wensehelijkheid van een absoluut drankverbod 8

§ 8. Gevoelen van de Commissie t. a. z. van de Motie-Gerhard 13'

§ 9. Bijzondere maatregelen ter beperking van het drankgebruik bij land- en zeemacht 14

EIND CONCLUSIES.

§ 10. Wettelijke maatregelen jg

§ 11. Sociale maatregelen y.

BIJLAGEN 1

• n m

» m 22

- IIIB 23

Sluiten