Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan tegen hoogen prijs bij de apothekers en diih alleen nog maar op een dunr receptje van den dokter. Daarbij kwam nog, dat de dokters slechts een beperkt aantal formulieren van dit departement kregen, toen in een aantal gevallen de Spaansche ziekte een smoesje bleek om aan cognac te komeri. Maar er stond nog een achterdeurtje voor dokter en patien1ten open: de warme wijnen, die de dokters op gewone recepten konden voorschrijven. Het gebruik van port éÜ andere wijnen kreeg nu zulk een omvang, dat de apotheken formeel door van recepten voorziene koopers belegerd werden. Zij begonnen er zich in de kranten over te beklagen, dat hun apotheek feitelijk een slijterij geworden was en dat zij hun handen vol hadden met het verzenden van port, malaga e. z. m. Onze minister van sociale zaken nam toen het besluit waarvan ik in den aanvang van mijn brief melding maakte.

Maar toen had men de poppen aan het dansen. Lars Abrahamsen had inbreuk gemaakt op de „licentia praeticandi" van de dokters. De bladen stonden vol ingezonden stukken van Verontwaardigde geneesheeren.

Dat de dokters van hun kant ernstige bezwaren hebben tegen de inmenging in hun zaken van den Noorschen „geheel-onthouderspaus", gelijk sommigen Lars Abrahamsen betitelen, laat zich begrijpen, maar als zij willen beweren, dat de daad van Abrahamsen onwettig is, beroept de minister zich op een apothekerswet van 1909. Daarin heet het, dat een apotheker zich met betrekking tot het afleveren van medicijnen of vergiften te voegen heeft naar de bepalingen, die de Koning, of zij die daartoe bevoegdheid hebben, uitvaardigen en daar het departement in het onderhavige geval volmacht van den Koning gekregen heeft, moeten de apothekers zich aan het besluit houden. Goed en wel, zeggen de dokters, maar de apotheker is ingevolge de apothekerswet verplicht aan de dokters te verschaffen hetgeen zij voor hun patiënten eischen. Weigert hij dit, dan moet hij bij de politie worden aangeklaagd. Voor den apotheker is het nu een moeilijke zaak om te weten, wien hij moet gehoorzamen. Te Bergen hebben de apothekers in overleg met de dokters besloten zich niet aan het besluit te storen, wat sommige dokters elders, die Abrahamsen 's maatregel voor het overige afkeuren niet billijken. Vinden de apothekers het verbod onwettig, zeggen zij, dan moeten zij door de rechtbank laten uitmaken, wie in zijn recht is. Begin September zal de zaak bij de jaarvergadering der geneesheeren ter sprake komen, en zal men uitmaken, welke houding de gezamenlijke geneesheeren tegenover het verbod zullen innemen.

Of Abrahamsen de geheelonthouderszaak met zijn verbod heeft gediend, betwijfelen sommige onthouders zelf. Hij is in zijn fanatieken ijver al te ver gegaan.

6

Sluiten