Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III.

i; Goederen ingevoerd op Java. Maatstaf. 1915.

Arak Liter 54 929

Bier, afgetapt (stout) , 418 841

Bier, afgetapt (anders dan stout) ... „ 2 771702

Bier op fust * 265 924

Brandewijn, afgetapt jn 12 760

Brandewijn op fust „ 1089

Cognac, afgetapt » 330 019

Gognac op fust » 6155

Gedistilleerd, n.a.g Kilo 10 347

Jenever, afgetapt Liter 1419 584

Jenever op fust » 34 913

Likeuren (Dranken ged.) 120 251

Rum i 7 008

Vruchten op gedistilleerd „ 874

Whisky „ 199 853

Wijn, mousseerende flesschen 65 234

Wijn, afgetapt Liter 759 821

Wijn op fust „ 504 296

N.B. De verminderde invoer in de jaren 1917 en 1918 bindingen gedurende dien tijd. Deze verminderde

gebruik van inheemsch gedistilleerd (zie het staatje vaardiging h. t. 1. van whisky, cognac en andere

1916. 1917. 1918. 1919. 1920.

74 001 80 229 78 709 70 997 78 985

521715 327 885 196 701 378124 576102

2 978 942 3 791564 4415130 4 746 438 6 212 265

215 792 169191 45 495 40 956 63 229

8 816 6 052 3 860 10189 11243

638 514 193 732 309

335 740 168 275 187126 135 769 285 235

3 393 5108 3 648 4 649 3 461

4833 5 009 2172 17 255 14 620

1377 552 649 010 203 321 1026 405 851918

25 965 11 765 1 202 *' 77 738 79 950

110 907 78192 68 789 163 640 187 027

5 032 4175 2 400 5 927 9 073

1761 21 36 25 1708

250 335 151868 244 571 186144 ' 199 402

137 850 63 867 40 817 122 993 210 099

817 063 526 416 439 453 906 994 989 535

400 546 285 288 348 071 573 709 429 211

is het gevolg van de slechte en weinige scheepvaartverinvoer heeft evenwel geleid tot verhooging van het op bijlage IID3), hetwelk o. m. aangewend is voor verdranken welke voordien werden geïmporteerd.

Sluiten