Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dien Thirsis heeft verkregen. Ik zie, hoe God het voedsel geeft Aan alles, wat op aarde leeft;

Ik hoor de velden spreken:

„Nooit zal u spijs ontbreken." O duurgekochte vrolijkheid, Voor ons door Jezus angst bereid!

Wij juichen; Hij moest klagen.

Zoo rollen onze dagen.

BEMOEDIGING TEGEN ZORGVULDIGHEID.

Rust, mijn ziel! wat zoude u kwellen, Of ontstellen? Leeft uw God en Vader niet? Hoort Hij niet uws Voorspraaks bede? Kan zijn vrede Niet verzachten uw verdriet?

Moogt ge uw wenschen niet verkrijgen: Leer toch zwijgen, Word eens al dat zorgen moê! God zal zorgen; bid maar vurig, Bid gedurig, En vertrouw uw lot Hem toe!

Heeft Zijn Zoon voor u Zijn leven Niet gegeven? Woont Zijn Geest niet in uw hart? Zou Hij uw belang niet weten, U vergeten U verlaten in uw smart?

Heeft Hij niet in angst en nooden Hulp geboden? Wie is goed, dan God alleen? Nimmer is Zijn trouw bezweken, Ze is gebleken, Als het u onmooglijk scheen.

Sluiten