Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wie kon ooit Zijn Magt beperken? God kan werken Alles, wat Zijn Wijsheid wil: 't Is de Magt van uw Ontfermer, En Beschermer; 's Vader Wijsheid is 't; zwijg stil!

Leer Hem tijd en wijs betrouwen! God kan bouwen, "t Geen nu afgebroken schijnt. Zien we niet, als we in de nachten 't Licht verwachten, Dat de duisternis verdwijnt?

Heeft Hij u Zijn raad verborgen; Wil niet zorgen, Wil niet gissen naar dien raad! Volg Zijn wetten! die zijn heilig, En 't is veilig, Als men in die sporen gaat.

Hoop op Zijn beloftenissen! Niets zal missen, Dat Zijn Waarheid heeft beloofd, 't Geen Gods Liefde goed zal keuren Zal gebeuren, Zult ge krijgen van Uw Hoofd.

Jezus bidt, dat ge uw verlangen Moogt ontvangen, Zoo 't u nuttig wezen zou: Jezus smeekt, zoo ge ooit begeerde 't Geen u deerde, Dat uw Vader 't u onthou'.

Leer in 't weigren van uw lusten Stil berusten! Zorg niet! — 't geen het ergste schijnt, Ja, de smaad, die u bejegent, Wordt gezegend; 't Onweer, dat ge vreest, verdwijnt.

Sluiten