Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leer, voor dreigen niet te schrikken: Vrees geen strikken, Die de list der helle spant. Jezus heeft haar magt gebonden, Kent haar vonden, En verlost u uit haar hand.

Al de zorgen, die u plagen, Zijn maar lagen, Daar uw vijand in verschuilt; Maar hij wordt'het best bestreden Met gebeden, Daar ge uwe angsten tegen ruilt.

't Zorgen doet met God u twisten, 't Voegt geen Christen, Dien 't gebed ten Hemel leidt: God te danken is uw leven,

Hem te geven 't Geen Hij eischt, is zaligheid.

Zoek geloovig te verkeeren Jezus te eeren! Zoek in deze rampwoestijn Met Uw Vader 't eens te wezen, Hem te vreezen! Dit moete al uw kommer zijn.

JEZUS DE RIJKE LIEFDE.

Jezus is alleen mijn schat, Hij, de wellust mijner oogen:

Jezus heeft mijn hand gevat, En mijn hart tot zich gebogen:

'k Zal Hem als mijn bruidegom, 'k Zal Hem als mijn rijkdom roemen,

Telkens* als ik tot Hem kom, Hem de rijke Liefde noemen.

Sluiten