Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ons eindige vermogen Aanschouwt met pinkende oogen

Gods wijsheid, liefde en mag Wij volgen met ons zingen De blijde hemellingen

En roepen: 't is volbragt!

Mijn kermen, klagen, üjden, Mijn worstelen, mijn strijden,

Is enkel artseny; 't Zijn vaderlijke slagen : De rigterlijke plagen

Droeg Hij geheel voor mij.

Mijn innigste verlangen Is, Jezus aan te hangen.

En Hem, als mijnen Borg Geloovig aan te kleven, Is 't leven van mijn leven,

En "t al, waarvoor ik zorg.

Van Jezus steeds te leeren In liefde te verkeeren

Met mijnen evenmensch; Ootmoedig God te vreezen; En Hem tot eer te wezen, '

Dit is mijn zielewensch.

GELOOESBEGEERTE.

WEKZANG.

Mijn Bruidegom!

T^t°VnTijn hfi;t! Gi«j z& er wellekom. Mijn Bruidegom! Maak mij Uw heiligdom ï

Mijn eenig deel, Wien 'k zorgeloos mijn lot en weg beveel * Mijn eenig deel! Ik geef me aan U geheel'

Sluiten