Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leed omringt de beste stervelingen;

't Pad der deugd loopt dwars door dorens heen Schreven mengt zich onder vrolijk zingen •

s Menschen lot is druk en vreugd door een.

Mengelt God dus smart en blijdschap zamen, Wacht op aard dan geen volmaakte vreugd

^eg alleen op Zijn beloften: Amen!

Zoek uw troost in heüigheid en deugd.

Zalig hij die, in zijn bangste stonden,

Moedig peinst op 't einde van zijn druk»

Die in voorspoed blijft aan God verbonden ' En zijn rust niet zoekt in aardsch geluk.

Dit vooruitzicht hoedt voor morrend klagen • En bedwingt de vreugd, die ras verleidt'

Leer mijn ziel, dan 't kruis in ootmoed dragen • Mijd m voorspoed buitensoorigheid

DE BESTE KEUS. *

Rust mijn ziel; uw God is Koning

Heel de wereld Zijn gebied; Alles wisselt op Zijn wenken

Maar Hij zelf verandert niet leder woelt hier om verandring

En betreurt ze dag aan dag, Hunkert naar hetgeen hij zien zal

En verlangt naar 't geen hij zag Rust mijn ziel; uw God is Koning •

Wees te vreden met uw lot. Zie, hoe alles hier verandert,

En verlang alleen naar God.

Sluiten