Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tZiw||ne rijkdom groeyen

Koopmanst {nnsten Woei

l^Hemel dankbre hande»

- J-IWUCJ

Nu Filips de zeven landen vrij verklaart.

- ^eKS 3311 ^ heWen'

^TeeV'STnaamdierstede"-

^zïve^d" ^ beStrCden>

Dat ge een luistervollen vrede

Waardig zijt. Moed en eendragt in gevaren

Zijn de band, Trouw en vlijt de steunpilaren

Van ons land.

Afgunst staat getergd te wachten, Urn, wanneer '

M,?°°r TUust laat oerkrachten Nog veel meer ien'

Dan voorheen, uw land te plagende is belust

U te lokken in haar lagen Door de rust.

Houd dan altoos wakende oogenDuld toch niet, to '

Dat men uw geducht vermogen Kwijnen ziet. to

aV^,WelTaart ee™ig duren! voer ze m top!

Irek uw vaderlandsche muren Hooger op!

Van Alphen, Gedichten.

Sluiten