Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UIT: PROEVE VAN LIEDEREN EN GEZANGEN VOOR DE OPENBARE GODSDIENST (1801—1802).

EEN LIED.

Jezus is mijn Heer en Koning,

Die me een woning In Zijns Vaders huis bereid. Wat mij hier ook moge ontbreken,

In die streken Wacht mij rust en zaligheid.

Hoe verlangen mijne nieren

't Feest te vieren, Waar geloof wijkt voor genot, Waar zich velen, na hun strijden,

Reeds verblijden In hun Heiland en hun God.

Zonde, zwakheid, angst en zorgen

Voor den morgen Van den dag, die nog niet is, Mogen aan mijn blijdschap knagen;

't Licht zal dagen Midden uit de duisternis.

Mijn verwachting zal niet wijken,

Niet bezwijken, 'k Sta op eene rots gegrond. Jezus heeft mijn naam ten leven

Opgeschreven; Hij, die nooit beloften schond!

Dit geeft moed en lust en krachten.

Om te wachten, Tot mijn proeftijd is vervuld; Vol te houden in het strijden;

En in 't lijden Hoop te hechten aan geduld.

Sluiten