Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zwakheid zal mij niet beletten

Uit te zetten Het talent van mijnen Heer. Door te strijden zal ik leeren

Triomfeeren Mij tot heil, en Hem tot eer.

Jezus zal geringe krachten

Niet verachten. Is een penning slechts mijn deel; Rijkdom maakt geen gift verheven;

Weduws geven, Door geloove, goed en veel.

Als gevaren mij omringen,

Wil ik zingen Van genade, trouw en magt, Zelfs in onbewoonde streken

Vloeijen beken; Lichten starren nacht op nacht.

Dat mijn ziel met woord en daden,

Op haar paden, Zich dan gansch aan Hem gewen'! Laat, vooral, mijn laatste dagen

Blijken dragen, Dat ik Jezus eigen ben.

EEN LIED.

Mijn geest verheugt zich, dat bij God 't Bestier is van mijn weg en lot; Dat Hij mij vreugd of ongeval Naar mijn behoefte zenden zal.

Hij, die mijn gansch bestaan doorziet, Houdt ook de schaal van mijn verdriet, Zijn wijsheid weet, welk ongeneugt Mij best bereidt voor hemelvreugd.

Sluiten