Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Worden Grooten, 't worden Wijzen. Die 't geloof aan Jezus hecht. God te zien, en God te prijzen, Is hun eeuwig toegezegd. Englen zweven hun op zij; Jezus blijft hun steeds nabij; Die op zulke gunsten roemen, Mag men wijs en edel noemen.

UIT: LIED DER HULDE.

In U alleen, mijn God, is luister.

Bij 't ongenaakbaar licht

Waar Gij Uw woning sticht Zijn starren dof; en zonnen duister,

Geen schepsel, hoe verheven,

Kan eigen glansen geven.

Gij moet alleen die hulde ontvangen.

Uwe is de majesteit.

Uwe is de heerlijkheid. Beantwoord, Vader; ons verlangen;

En laat Uw zachte stralen,

In Jezus, op ons dalen.

Dan zien wij, blinden, reeds op aarde

Uw levenwekkend licht,

In Jezus aangezigt. Dan krijgt de hemel hooger waarde,

Dan zullen we eeuwigheden

In Uwen lof besteden.

Sluiten